Sistemi nadgledanja alarma


Osim tehnologije senzora kojima se u ovom dokumentu bavimo, postoje dostupni i raznovrsni sistemi praćenja ili centralni računar kontrole. Iako je svaki sistem jedinstven po broju i raznovrsnosti ponuđenih opcija, svi sistemi imaju osnovnu funkciju objave alarma, učitavanja detalja alarma, prikazivanje lokacije alarma u jednostavnom i razumljivom formatu za osoblje. Centralni računar kontrole u većini od ovih sistema konfigurisan je na personalnim računarima sa Microsoft Windows operativnim sistemima. Oni mogu da rade kao samostalni sistemi ili u konfiguraciji klijent-server. Većina ovih sistema radi sa zaštićenim softverom koji obezbeđuje proizvođač.

LOGIN
niste ulogovani
e-mail adresa:
lozinka:

Zaboravili ste lozinku?   

PRETRAŽIVAČ
Unesite reč ili frazu:

NEWSLETTER
Unesite Vašu Email adresu:

TESLA SISTEMI
Ekipa na terenu

 


 

 


SUPERBRANDS
Pogledajte fotografije i video sa svečane dodele nagrada »

KATALOG
Pogledajte katalog Tesla sistema »

ISO 9001

 

 

ISO 14001

 

 

ISO 18001

 

 

ISO 20000

 

 

ISO 22301

 

 

ISO 27001

 

 

ISO 50001

 

 

ISO 37001

 

 


NIKOLA TESLA
www.tesla-museum.org »