Perimitrax


 

                 

Perimitrax je skriveni perimetarski protivprovalni detekcioni senzor koji proizvodi jedno nevidljivo elektromagnetno polje oko ukopanog senzorskog kabla.

Ukoliko nametljivac povredi ovo polje, alarm se oglašava. U slučaju mrežnog sistema, alarm odmah komunicira preko senzorskog kabla do, PC zasnovanog, centralnog kontrolnog sistema.

 

Kao nijedan drugi senzor, Perimitrax protivprovalni detekcioni senzor koristi veliko volumetrijsko polje da detektuje pokretne mete, zasnovano na njihovoj električnoj provodnosti, veličini i kretanju.

Ukoliko meta ne poseduje minimum alarmnih karakteristika, neće biti detektovana. Osoba ili automobil koji prelaze kroz ovo polje biće detektovane dok će manje životinje ili ptice biti ignorisane. Izvori lažnih alarma lokalnog okruženja kao lišće, kiša, sneg, peščana oluja se lako filtriraju sa Perimitrax naprednim prilagodljivim algoritmima.

Ovaj inteligentno obrađen signal obezbeđuje najvišu moguću verovatnoću detekcije (Probability of Detection (Pd)), od bilo kog tipa senzora, i ekstremno mali postotak lažnih i neprijatnih alarma (False and Nuisance Alarm Rate (FAR/NAR)).

Zato što senzorski kabal ne menja estetiku terena a detekciono polje je nevidljivo, provalnik ostaje nesvestan Perimitrax-ovog postojanja i ne može ga locirati, tako da se izbegava i pokušaj njegovog oštećenja. Kombinovane sa naprednim tehničkim sposobnostima senzora, ove bitne osobine rezultiraju najnižom zadatom ranjivošću (Vulnerability to Defeat (Vd)) od bilo kog poznatog spoljašnjeg senzora.

Dobiti od Perimitrax ukopanog Protivprovalnog Detekcionog Senzora

Najvažnije koristi Perimitrax-a su njegova superiorna senzorska tehnologija i njegova sposobnost da spoji vešto i zajedno čitav sigurnosni sistem spoljašnjih senzora i pomočnih uređaja. Perimitrax koristi sopstveni senzorski kabal za komunikaciju, kao i za snabdevanje napajanja do senzorskih modula i sporednih detektora.
 

Perimitrax protivprovalni detekcioni senzor obezbeđuje visok nivo korisničke pouzdanosti i rapidno vraća investiciju kroz smanjenje troškova rukovanja i održavanja, uvećanje efikasnosti osoblja i umanjenje šteta i gubitaka.

LOGIN
niste ulogovani
e-mail adresa:
lozinka:

Zaboravili ste lozinku?   

PRETRAŽIVAČ
Unesite reč ili frazu:

NEWSLETTER
Unesite Vašu Email adresu:

TESLA SISTEMI
Ekipa na terenu

 


 

 


SUPERBRANDS
Pogledajte fotografije i video sa svečane dodele nagrada »

KATALOG
Pogledajte katalog Tesla sistema »

ISO 9001

 

 

ISO 14001

 

 

ISO 18001

 

 

ISO 20000

 

 

ISO 22301

 

 

ISO 27001

 

 

ISO 50001

 

 

ISO 37001

 

 


NIKOLA TESLA
www.tesla-museum.org »