MagNet


MagNet Bezbednosno Upravljački Sistem - The MagNet Security Management System (SMS) je jedan napredan sistem monitoringa i kontrole u realnom vremenu koji se može integrisati sa širokim spektrom uređaja tehničke zaštite.

Grafički korisnički interfejs MagNet Sigurnosno Upravljačkog Sistema obezbeđuje rad više operatera u hijerarhijskom lancu i na više nivoa da bi se kontrolisao veliki broj senzora bez ograničenja u pogledu razdaljine zaštičenih zona.

MagNet obezbeđuje stvaran i realan pregled na jednom monitoru, kako video zapisa u realnom vremenu tako i alarmnih upozorenja.

MagNet Sigurnosno Upravljački Sistem je projektovan za one korisnike koji imaju potrebu za integrisanjem brojnih uređaja tehničke zaštite u jednu celinu i na jednu ili više lokacija. On takođe obezbeđuje i objedinjuje rad više operatera.

MagNet Sigurnosno Upravljački Sistem omogućava autorizovanom personalu pristup sistemu sa bilo koje lokacije na zemaljskoj kugli, koristeći TCP/IP protokol i poseduje zaštitu pristupa lozinkom.

Kada je MagNet neophodan?

Kada je samo jedna tastatura, miš i VGA monitor potreban da bi se vršio nadzor i nadgledanje različitih sigurnosnih sistema.

Kada postoji potreba za više od jedne operativne – radne stanice na istoj ili različitim lokacijama.

Ukoliko je potrebno više od 32 DTS-1000 kanala (DTS-1000 je Magalov sistem detekcije pokreta).

Kada postoji potreba da se video signal i video zapis sa velikog broja kamera obezbedi i dovede do većeg broja monitora.

Kada je sveobuhvatan grafički interfejs potreban za prikaz aktivnog video signala i to: vremena, datuma, oznake (imena) kamera, alarmnih ikonica, linije praćenja, itd.

Kada je veoma važno integrisati različite sigurnosne sisteme kao na primer: veza između alarma i kamera, veza između alarma i izlaznih kontakata (primer: relej za paljenje sijalice za vreme alarma).

Manipulisanje velikim brojem kontakata I/O (ulaznih i izlaznih) i svih logičkih veza među njima (vremenski releji itd.)

Kada se zahteva potreba nadzora (kontrole) većeg broja lokacija sa jednog ili više mesta.

LOGIN
niste ulogovani
e-mail adresa:
lozinka:

Zaboravili ste lozinku?   

PRETRAŽIVAČ
Unesite reč ili frazu:

NEWSLETTER
Unesite Vašu Email adresu:

TESLA SISTEMI
Ekipa na terenu

 


 

 


SUPERBRANDS
Pogledajte fotografije i video sa svečane dodele nagrada »

KATALOG
Pogledajte katalog Tesla sistema »

ISO 9001

 

 

ISO 14001

 

 

ISO 18001

 

 

ISO 20000

 

 

ISO 22301

 

 

ISO 27001

 

 

ISO 50001

 

 

ISO 37001

 

 


NIKOLA TESLA
www.tesla-museum.org »