MAGBAR


 

                                  

MAGBAR je jedna efikasna, elektro-optička, protivprovalna, detekciona mreža za takve površine kao što su: vodene cevi, prozori, kanali, rovovi itd. Izuzetno je efikasna u širokom temperaturnom opsegu čak i onda kada je potpuno potopljena u vodi dugi niz godina.

MAGBAR protivprovalna detekciona mreža zamenjuje konvencionalne, uobičajene fizičke barijere dok u isto vreme drastično povećava sposobnost zaštite

Bilo kakav pokušaj da se iseče ili odstrani deo mreže ili sama mreža, trenutno se detektuje od strane MAGBAR-ovog opto-mehaničkog mehanizma ugrađenog i smeštenog u galvanizovanom profilu (opciono od nerđajućeg čelika).

Jedna jedinstvena, izvanredna MAGBAR-ova karakteristika je da će čak i pokušaj da se iskrivi jedan od držača mreže biti momentalno detektovan.

MAGBAR-ova protivprovalna detekciona mreža može biti operativna ili kao samostalna jedinica a isto tako može biti povezana i sa MAGAL-ovim kompjuterizovanim kontrolnim centrom (MAGAL Computerized Control Center – CCC) ili YCU-1505 centralnom kontrolnom jedinicom (YCU-1505 Central Control Unit) – komunicirajući putem optičkog vlakna ili višežilnog kabla. Detekcija bilo kakvog dodira mreže aktiviraće audio i vizualne alarme u kompjuterizovanom kontrolnom centru (CCC) ili centralnoj kontrolnoj jedinici (YCU).
 

MAGBAR-ova protivprovalna detekciona mreža može biti integrisana u MAGAL DTR-2000 ili YAEL-15 perimetarskom protivprovalnom detekcionom sistemu sa ogradom od zategnute (prenapregnute) žice, zbog proširivanja upotrebe sistema. U konfiguraciji ovakvog sistema ona može biti povezana sa bilo kojom centralnom kontrolom koja je izabrana.
 

MAGBAR takođe može biti pribavljen sa jednom lokalnom kontrolnom jedinicom koja opet može nadzirati do sedam MAGBAR mreža, formirajući na takav način jedan mini sistem. Ovakva konfiguracija je naročito podesna za primenu u zatvorskim i institucijama za izdržavanje kazne.
 

MAGBAR je potpuno pouzdan i ne zahteva nikakvo održavanje. Njegova specijalno dizajnirana struktura omogućava klizajući i/ili rotirajući unutrašnji okvir da bi dozvolio lak pristup za čišćenje i održavanje bilo kakvih vodenih cevi i drenova sa kojima može biti pokriven.
Dokumenti:

MagBar (400 kB)
Tehnički opis (219 kB)
LOGIN
niste ulogovani
e-mail adresa:
lozinka:

Zaboravili ste lozinku?   

PRETRAŽIVAČ
Unesite reč ili frazu:

NEWSLETTER
Unesite Vašu Email adresu:

TESLA SISTEMI
Ekipa na terenu

 


 

 


SUPERBRANDS
Pogledajte fotografije i video sa svečane dodele nagrada »

KATALOG
Pogledajte katalog Tesla sistema »

ISO 9001

 

 

ISO 14001

 

 

ISO 18001

 

 

ISO 20000

 

 

ISO 22301

 

 

ISO 27001

 

 

ISO 50001

 

 

ISO 37001

 

 


NIKOLA TESLA
www.tesla-museum.org »