Intelli-Field


 

                          

Intelli-FIELD je jedan terenski prilagodljiv, volumetrijski senzor koji stvara elektrostatičko polje između paralelnog polja i osetljive žice. Rezultat toga je visoka i uska detekciona zona u okruženju žica.

Tipično, četvorožičani sistem (dve žice u polju i dve osetljive žice) se koristi za polje približno 2,5 m. (8 ft.) visoko, 1,0 m. (3.3 ft.) široko od centra i do 150 m. (500 ft.) dugačko.

Žice se montiraju na samostojeće stubove ograde a koji se nalaze između fizičkih barijera. U kontrolisanim primenama žice mogu biti montirane na zidove, krovove i druge strukture. Za višlje ograde dostupni su šestožičani i osmožičani sistemi da bi proširili visinu detekcionog polja na visinu veću od 5,0 m. (16 ft.). Žice predstavlaju vidnu, neprijatnu barijeru za potencijalnog provalnika.

Jedan inovativni elektronski dizajn omogučava Intelli-FIELD sistemu da radi kompletno izolovan od bilo kakvog električnog napajanja i u poređenju sa prethodnim elektrostatičkim senzorom, daleko niža voltaža se koristi da bi pobudila u polju generisanu žicu.

Elektronski procesor takođe automatski proverava i kalibriše otpornost izlaznog signala Ovaj poboljšani dizajn značajno smanjuje komponentne električnog polja i minimizira efekte (izolatorskog) zagađenja okoline (usled nepostojanja izolatora). Rezultat je manje održavanje i jednostavnija instalacija.

Intelli-FIELD senzor protivprovalne detekcije remećenja elektrostatičkog polja – Analiza signala

Moćan digitalni algoritam individualno analizira signal svake osetljive žice i eliminiše alarme od signala prouzrokovanih od strane ptica ili vegetacije. Procesor signala je sposoban da prepozna obrazac signala prouzrokovan od strane nagle guste magle, sumaglice ili kiše. Mrežni efekat usavršenog senzora elektrostatičkog polja, koji obezbeđuje nepostojanje alarma tj. uzbunjivanja za većinu okolinom prouzrokovanih alarma, prouzrokuje povečanje verovatnoće detekcije.
 

Intelli-FIELD procesor analizira složeni signal koji sačinjava promena amplitude (masa provalnika), brzina promene (kretanje provalnika) i provedenog vremena provalnika u detekcionom polju. Kada se dogode ove promene, sa specificiranim ograničenjima, protivprovalni alarm se aktivira. Intelli-FIELD će detektovati masu od 35 kg. (77 lbs.) koja se kreće brzinom između 5 cm (2 in.) po sekundi do 8 m (26 ft.) po sekudi, sa verovatnoćom detekcije većom od 99%.

Jednostavan ručni Konfiguracijski Modul omogućava korisniku da lako podesi parametre svakog od procesora jednostrane ili dvostrane zone i nadzire alarme lokalno. Opciono, sa jednim multiplex adapterom, parametri mogu takođe biti regulisani a podržana dijagnostika analizirana sa centralizovanog monitoringa i kontrolnog sistema.

LOGIN
niste ulogovani
e-mail adresa:
lozinka:

Zaboravili ste lozinku?   

PRETRAŽIVAČ
Unesite reč ili frazu:

NEWSLETTER
Unesite Vašu Email adresu:

TESLA SISTEMI
Ekipa na terenu

 


 

 


SUPERBRANDS
Pogledajte fotografije i video sa svečane dodele nagrada »

KATALOG
Pogledajte katalog Tesla sistema »

ISO 9001

 

 

ISO 14001

 

 

ISO 18001

 

 

ISO 20000

 

 

ISO 22301

 

 

ISO 27001

 

 

ISO 50001

 

 

ISO 37001

 

 


NIKOLA TESLA
www.tesla-museum.org »