DTS-1000


DTS-1000 obezbeđuje naprednu digitalnu video detekciju pokreta i praćenje sa platforme personalnog računara. Sistem funkcioniše sa velikim brojem raspoloživih CCTV kamera koje su strateški raspoređene da bi se obezbedila vizuelna pokrivenost zaštićene zone.
Sistem video detekcije pokreta obezbeđuje pouzdano otkrivanje povrede prostora pod različitim vremenskim uslovima dok istovremeno održava nizak postotak lažnih, neprijatnih alarma.

DTS-1000 obezbeđuje celovitu i potpunu alarmnu dojavu, pouzdan CCTV alarm svičer, kolorni video prikaz i čuvanje i skladištenje zapisa svih događaja na hard disku. Do četiri kamere se priključuju na jednu specijalno namenjenu, procesorsku karticu koja se postavlja u jedan od PC slotova na računaru. Na jednom personalnom računaru može se priključiti do osam procesorskih kartica (zavisno od matične ploče računara) i na taj način smo u mogućnosti da priključimo do 32 kamere za video nadzor.

DTS-1000 je naročito namenjen za spoljašnju upotrebu i sposoban je da otkriva i prati nekoliko ciljnih meta i događaja po kameri, i to na svakoj od 32 kamere i to simultano, tj. istovremeno. Za veće površine, gde 32 kamere nisu dovoljne, DTS-1000 sistemu može biti dodat bilo koji broj kamera u skladu sa potrebama kupca.

Svaki pojedinačni video frejm, sa svakog iniciranog alarma, prenosi se na hard disk za kasnije ispitivanje. Za neprekidno snimanje DTS-1000 obezbeđuje direktan RS-232 interfejs (direktnu RS-232 vezu) do jednog eksternog VCR uređaja tj. video rekordera ili digitalnog rekordera sa 16 kamera na jednom hard disku. Video matrix svičer ploča (DTS-2008) može biti dodata DTS-1000 sistemu.

Provalnici se prikazuju i prate na monitoru putem grafički prikazane slike koja pokriva bezbednosne zone. Svaki novi provalnik je obeležen drugačije iscrtanom bojom. U slučaju višestrukog upada u zone posmatranja koje pokrivaju više od jedne kamere, sistem automatski obezbeđuje operateru najprioritetniji prikaz. DTS-1000 sistem video detekcije pokreta je veoma isplativ i efikasan pošto čak i jedna kamera može pratititi i obezbediti veliki procenat zaštićene oblasti.

LOGIN
niste ulogovani
e-mail adresa:
lozinka:

Zaboravili ste lozinku?   

PRETRAŽIVAČ
Unesite reč ili frazu:

NEWSLETTER
Unesite Vašu Email adresu:

TESLA SISTEMI
Ekipa na terenu

 


 

 


SUPERBRANDS
Pogledajte fotografije i video sa svečane dodele nagrada »

KATALOG
Pogledajte katalog Tesla sistema »

ISO 9001

 

 

ISO 14001

 

 

ISO 18001

 

 

ISO 20000

 

 

ISO 22301

 

 

ISO 27001

 

 

ISO 50001

 

 

ISO 37001

 

 


NIKOLA TESLA
www.tesla-museum.org »