CCC Unit


 

                                 

MAGAL kompjuterizovani kontrolni centar (MAGAL Computerized Control Center - CCC) je jedan napredni mali sigurnosno upravljački sistem koji se sastoji od komunikacione ploče i softverskog paketa instaliranog na personalnom računaru.

CCC može se povezati direktno sa MAGAL DTR-2000 ili YAEL-15 ili 16 Perimetarskim Protivprovalnim Detekcionim Sistemom, ili bilo kojim drugim alarmnim sistemom koji ima izlaze sa suvim kontaktima (kao što su PIR i volumetrijski detektori, detektori dima, vatre, curenja gasa i drugi).

Potpunost sistema se postiže korišćenjem jednog dodatnog "Hot-Backup" kompjutera, koji će automatski preuzeti kontrolu sa baznog CCC - kompjuterizovanog kontrolnog centra u slučaju otkaza sistema, greške, kvara i slično.

U DTR-2000 konfiguraciji CCC (kompjuterizovani kontrolni centar) objedinjuje komunikaciju zatvorenog kola koja opet podržava neprekidni kontakt sa sistemskom SPRU jedinicom (Sensor Post Reporting Units) čak i u slučaju prekida u komunikacionoj liniji. Komunikacija sa SPRU je dvosmerna. Jedan kompjuterizovani kontrolni centar može nadgledati do 256 SPRU jedinica a svaka od njih može podržati do sedam ulaza.

Svaki kompjuterizovani kontrolni centar može takođe podržati do šest izlaznih naloga kao što su protivprovalni alarmi, reflektori, sirene, video-nadzor, itd. I sasvim pogodno, obaveštenje na monitoru će upozoriti CCC operatera u slučaju uzbune.

Standardnim modemom i telefonskom linijom do kompjutera domaćina (host computer), koji može prikazati opšte sistemske podatke (grafiku i tekst), može se povezati jedan ili više kompjuterizovanih kontrolnih centara - CCC. Čak štaviše, bilo koji CCC može biti inkorporisan u Magal MagNet SMS, i služiti kao deo Magal MagNet SMS (Security Management System) sistema.

INFORMACIJE PRIKUPLJENE OD STRANE CCC (KOMPJUTERIZOVANOG KONTROLNOG CENTRA):
Kada se primi neko upozorenje sledeće informacije će jasno biti vidljive operateru:

  • Položaj alarma duž perimetra. Ova lokacija je data kao razlaganje na jedno senzorsko mesto (obično 40 do 50 m)
  • Visina na kojoj je alarm bio generisan, u opsegu od oko 40 do 50 cm.
  • Tip alarma – sečenje ili razvlačenje bodljikave žice
  • Obaveštenje ako je komunikacioni kabal presečen i gde
  • Obaveštenje ako je neki senzor pokvaren i gde

Sve gore navedene informacije se daju kako grafički tako i tekstualno.

LOGIN
niste ulogovani
e-mail adresa:
lozinka:

Zaboravili ste lozinku?   

PRETRAŽIVAČ
Unesite reč ili frazu:

NEWSLETTER
Unesite Vašu Email adresu:

TESLA SISTEMI
Ekipa na terenu

 


 

 


SUPERBRANDS
Pogledajte fotografije i video sa svečane dodele nagrada »

KATALOG
Pogledajte katalog Tesla sistema »

ISO 9001

 

 

ISO 14001

 

 

ISO 18001

 

 

ISO 20000

 

 

ISO 22301

 

 

ISO 27001

 

 

ISO 50001

 

 

ISO 37001

 

 


NIKOLA TESLA
www.tesla-museum.org »