Barricade 500


 

                    Barricade 500 je jedan usavršeni spoljašnji vibraciono detekcioni sistem sa osobinama povećane pouzdanosti, efikasne kontrole i lak za instalaciju.
Spajanjem napredne tehnologije kao i iskustva na jednom ovako važnom polju, dovelo je do proverenog rešenja za spoljašnju perimetarsku zaštitu.
Barricade 500 sistem je prilagodljiv većini metalnih ograda kao što su zavarene metalne mreže, bodljikave žice itd.

 

Sistem je projektovan da otkrije (detektuje) pokušaj upada kroz perimetarsku ogradu. Vibracioni senzori tipa GS-18 koji su pripojeni ogradi detektuju vibracije koje su prouzrokovane razvlačenjem ili sečenjem ograde. Ove vibracije proizvode elektronske signale koji se analiziraju od strane kontrolne jedinice.

Poseban inercioni, sigurnosni senzor GS-18 radi kao jedan pojasno-propusni filter sa jednoobraznom osetljivošću preko širokog spektra frekvencija.Senzor neće reagovati na slabe vibracije kao što su one prouzrokovane prolaskom vetra slabog intenziteta kroz ogradu ali će reagovati na svaku vibraciju prouzrokovanu od strane provalnika.

Zatvoren sigurnosni senzor je otporan na klimatske pojave i veoma jednostavan za instalaciju. Barricade 500 kontrolna jedinica preko BCU-1100 koji je zasnovan na kompjuteru prati i kontroliše 16 alarmnih zona i opciono poseduje jedan meteorološki detektor.Usled svoje velike prilagodljivosti i svestranosti BCU-1100 kontrolna jedinica može biti pripojena bilo kojem Magalovom kontrolnom centru, već postojećim kontrolnim centrima kao i mnogim drugima.

Konfiguracija Barricade 500 sistema se može menjati da bi se prema narudžbini uskladila sa bezbednosnim zahtevima, tipom ograde ili terena.
Sistem je praktično bez potrebe za održavanjem sa veoma malim postotkom lažnih alarma
Dokumenti:

Barricade (399 kB)
Barricade II (596 kB)
Tehnički opis (221 kB)
LOGIN
niste ulogovani
e-mail adresa:
lozinka:

Zaboravili ste lozinku?   

PRETRAŽIVAČ
Unesite reč ili frazu:

NEWSLETTER
Unesite Vašu Email adresu:

TESLA SISTEMI
Ekipa na terenu

 


 

 


SUPERBRANDS
Pogledajte fotografije i video sa svečane dodele nagrada »

KATALOG
Pogledajte katalog Tesla sistema »

ISO 9001

 

 

ISO 14001

 

 

ISO 18001

 

 

ISO 20000

 

 

ISO 22301

 

 

ISO 27001

 

 

ISO 50001

 

 

ISO 37001

 

 


NIKOLA TESLA
www.tesla-museum.org »